Veština trgovanja

skillsTrgovanje valutama na najvećem finansijskom tržištu na svetu je biznis koji iziskuje određena znanja i veštine, a koje je moguće vremenom steći bez obzira na prethodno profesionalno iskustvo u investiranju. Ima mnogo primera gde vrlo uspešni trejderi po svojoj ranijoj profesiji nisu nikada imali dodirne tačke sa bilo kakvom trgovinom ili investicijama. Međutim, ukoliko budući trejder ima lične predispozicije za bavljenje investicionim poslovima pomoću brojnih mogućnosti (edukacija, tehničko-tehnološka podrška brokera, demo-računi itd.), može vremenom postati profesionalac u Forex trgovanju, i to vrlo uspešan. Šta više, nije nikakva garancija za uspešnost u trgovanju na Forex-u ukoliko je neko po profesiji bankar, ekonomista i slično, ukoliko trgovanje valutama ne percipira na pravi način. Mnogi se sa pravom pitaju – kakva su znanja po sredi, ako poznavanje oblasti poput ekonomije, bankarstva i finansija nije dovoljno za uspešnog trejdera. Naravno, svako znanje u životu čoveka je dobrodošlo, ali ga svakako treba umeti iskoristiti na adekvatan način i u pravom trenutku. Svakako da je prednost trejdera ukoliko ima znanja iz navedenih oblasti, ali trgovanje na Forex-u iziskuje i određene veštine u investicionim poslovima kako bi se na najbolji način iskoristila znanja iz srodnih naučnih disciplina.

 

Svaki trejder poseduje svoj unutrašnji mehanizam koji ga nagoni da veruje u pozitivne reakcije tržišta i da se ponaša u skladu sa njima. Često puta se može pročitati da stučnjaci navode, kao posebnu osobinu, živost tržišta ili pojmom „živo tržište“. Ovaj epitet treba shvatiti kao osnovu karakteristiku trgovanja valutama, jer globalno finansijsko tržište funkcioniše kao jedinstveni organizam u kome vladaju zakoni zasnovani na psihologiji mase, kao i trejdera pojedinca, uporedo. Drugim rečima, treba prihvatiti kao opšti princip trgovanja, da je na tržištu „sve moguće“ i pomoću te činjenice proširiti sopstvene vizije o verovatnoći uspeha. Sa aspekta psihologije pojedinca, svaki trejder mora biti svestan činjenice da upravo on poseduje ogromnu pokretačku snagu koju je potrebno kanalisati (usredsrediti) na pravi način, što se postiže kontrolom sopstvenog ponašanja. Pored toga, svaki trejder treba da zna da je trenutna situacija na tržištu uvek jedinstvena i nezavisna od svih ostalih sličnih situacija u prošlosti. Međutim, svaka tržišna situacija budi podsvest trejdera nagoneći ga da reaguje na osnovu prethodnih iskustava, a to je osnovna smetnja u sagledavanju verovatnoće uspešnog trejda. Zato je potrebno ovladati veštinom da se razmišljanje o verovatnoći uspešnog trejda bazira isključivo na strateškom trgovanju. Primena adekvatne taktike (strategije) u trgovanju treba da predstavlja najveći oslonac u traženju samopouzdanja i na taj način da stvara pobednički ego trejdera. Povrh svega, treba trejdovati u saglasnosti sa tržištem, a to znači usaglasiti se samim sobom, jer mnogo puta ne možemo postupiti u suprotnosti od sopstvenih verovanja. Šta više, tržište nam „govori i predlaže“ jer cena koja se ponavlja obično je informacija ili koristan savet koji nam pruža tržište. Međutim, čovek je gotovo uvek samopozvan da konstantno bude „u pravu“ i to u svakoj situaciji, ali trgovanje valutama, kao uostalom i sve druge životne delatnosti, zahteva kompromis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *