SIGURNOST POSLOVANJA

Secure investmentTrgovanje na Forex Market-u karakteriše visok stepen profitabilnosti jer je tržište valuta vrlo likvidno, a i često ima pojačanu volatilnost. Međutim, kada se govori o profitabilnosti veliki broj trejdera pogrešno pretpostavlja da je moguće sa relativno malim iznosima novca na računu, u vrlo kratkom vremenskom periodu, ostvariti veliki profit. Da situacija bude još gora, da bi ostvarili san da  profitiraju „preko noći“ značajnim sumama novca još češće se odlučuju na rizike koristeći nesrazmerno veliku polugu (kreditnu potporu). Rezultat trgovanja na takav način u najvećem broju slučajeva je – gašenje računa, jer se time narušava sigurnost poslovanja na Forex-u kao imperativ. Sigurnost poslovanja se ogleda, pre svega, u strogim pravilima koja podrazumevaju usklađenost stepena rizika sa projekcijom profita koji stremimo  ostvariti. U konkretnim slučajevima ovo predstavlja odnos pozicija SL i TP tj. stop loss i take profit, za koji se zna da bi trebalo da bude u srazmeri 2:3 (preporučljiv odnos za trejdere početnike). Osim toga, treba odgovoriti na pitanje – koliko novca je potrebno za trgovanje na Forex-u? Istina je da nije neophodno investirati velike svote novca da bi se otpočelo sa trgovanjem, ali na pitanje – koliki je kapital potreban, odgovor treba potražiti na „drugoj strani medalje“. Treba znati da se svaka investiciona odluka o trgovinskoj transakciji projektuje sa rizikom od 2-5% u odnosu na kapital kojim se raspolaže, u skladu sa odnosom stepena rizika i projekcije profita koji je unapred poznat, jasno se mogu pretpostaviti mogućnosti prema željama. Dakle, ukoliko trejder stremi ostvarenju velikog profita, potreban kapital za trgovanje mora biti srazmerno veći, uprotivnom pojačava se stepen rizika. S obzirom da Forex trgovanje kao imperativ obezbeđuje sigurnost investicionog kapitala, u svakom smislu te reči, postoje rešenja ovog problema uz pomoć komplikovanijih metoda, ali one iziskuju znanje i veštine koje trejder apsolutno mora posedovati. Primenom naprednih metodologija u procesu trgovanja koje se oslanjaju na princip iz segmenta upravljanja novcem, uz korišćenje adekvatnih trgovinskih sistema vešti trejderi će uspeti da značajno uvećaju kapital na svom računu. Prema tome, pogrešno formulisano pitanje – koliko novaca je potrebno za trgovanje na Forex-u, treba zameniti pitanjem – koliko se može uvećati uložen kapital u procesu investiranja na Forex-u? Na ovako formulisano pitanje treba potražiti odgovor u mogućnostima multiplikativnog investicionog rasta u trgovanju valutama. Međutim, svakako treba poštovati osnovne principe investicione politike Forex trgovanja, a jedna od najvažnijih odnosi se na postojanje margine (sigurnosnog depozita) koja predstavlja zaštitu od neplaniranih gubitaka. Margina je minimalna veličina naloga trgovinskih transakcija, a kao takva rešava sve dileme trejdera o minimumu novca na računu jer prema svojoj definiciji (margina ili sigurnosni depozit) označava procentualno izraženu vrednost svake trgovinske transakcije, a različita je za različite valute. Svi Forex brokeri čije je poslovanje regulisano od strane tela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ili National Futures Association (NFA) imaju obavezu su da obračunavaju bezbednosni depozit prema tačno ustanovljenim pravilima. Zadatak ovih regulatorskih tela je obezbeđivanje regulatorskih programa u cilju zaštite investitora i integriteta tržišta. Margina (sigurnosni depozit) deluje kao performans obveznica kao konstanta u iznosu izraženom u američkim dolarima, dok se u trgovanju drugim valutama menja u vrednosti valute prema američkom dolaru koji je osnovna valuta na Forex-u. Ovakva sposobnost da se kontroliše veliki iznos jedne valute na Forex-u korišćenjem male procentualne vrednosti naziva se finansijska poluga ili leverage. Dakle, upravo veličina poluge direktno utiče na rezultat trgovinske transakcije i što je veća poluga dobitak je veći, ali i gubitak u slučaju negativnog trejda. U skladu sa tim dalje treba kontrolisati stepen sigurnosti i vršiti procenu visine investicija na valutnom tržištu.