Koliko pipseva – toliko profita!

Pips ili pip (u terminologiji se koriste oba naziva) je skraćenica od engleskog naziva Price In Points. Inače, Pips je najmanja vrednost u kvoti jedne valute i razlikuje se kod valutnih parova, što zavisi od kojih valuta su obrazovani. Kod većine valutnih parova pips je jednak desetohiljaditom delu (0,0001) osnovne valute, dok je kod nekih valutnih parova (u odnosu na japanski jen) pips jednak stotom delu osnovne valute. Dakle, jedan pips je izražen promenom na četvrtoj, odnosno, drugoj decimali. Rezultat trgovanja se često izražava u broju pipseva jer upravo broj pipseva meri za koliko se promenila prodajna ili kupovna cena na određenom valutnom paru. Na mnogim savremenijim elektronskim platformama za trgovanje cene valutnih parova izražene su u decimalnim brojevima koji sadrže i petu decimalu. Pojava pete decimale na display-u u početku zbunjuje trejdere sa manje veštine i iskustva, ali u suštini nije teško prilagoditi svoje opažanje tokom trgovanja. Naime, peta decimala je uvedena kao softverski dodatak u cilju postizanja veće preciznosti kod praćenja promena cene, što je naročito interesantno u trgovanju na vrlo kratkim vremenskim okvirima. Međutim, treba napomenuti da su relevantne najmanje promene za izračunavanje one koje se registruju na četvrtoj/drugoj decimali.

Zarada po jednom pipsu zavisi od veličine trgovinske pozicije koja se izražava brojem lotova. U cilju potpunog razumevanja kako se formira zarada na trgovinskom računu dobro može poslužiti tablica za izračunavanje:

Veličina pozicije Zarada po jednom pipsu (EUR/USD Zarada na 100 pipseva (EUR/USD)
0,01 lot 0,10 USD 10 USD
0,10 lot 1 USD 100 USD
1,00 lot 10 USD 1000 USD

U datoj tabeli je za primer uzet valutni par EUR/USD kod koga je vrednost pipsa konstantna i uvek iznosi 10 USD. Treba znati da je to slučaj kod svih valutnih parova u kojima je američki dolar brojna valuta. Kada se radi o tzv. „crosses“ valutama (npr. EUR/GBP, vrednost pipsa = cca 16 USD) vrednost pipsa se posebno izračunava i trpi konstantne manje promene u zavisnosti od kotizacije određenih valuta na valutnom tržištu, a koje učestvuju u valutnom paru. Takođe, i u situaciji da je u valutnom paru koji sadrži američki dolar neka druga valuta brojna, vrednost pipsa se izračunava po istom principu u odnosu na američki dolar i prema trenutnoj kotizaciji valuta tog valutnog para (npr. USD/JPY, vrednost pipsa = cca 12 USD).

Dakle, pri trgovanju jednim celim lotom promena cene od samo jednog pipsa trgovinski račun može uvećati za 10 dolara, a promena cene za 100 pipseva donosi profit od 1000 USD. Ukoliko je promena cene dostigla 10 pipseva trgovanje jednim lotom doneće profit od 100 USD, ali u tabeli vidimo da profit od 100 USD može doneti i trgovinska pozicija sa deset puta manjom veličinom naloga (0,10 lot) uz uslov da se sačeka promena cene od 100 pipseva. Navedeni podaci iz tabele vrlo ilustrativno prikazuju da broj pipseva ima najveći uticaj na povećanje profita na trgovinskoj poziciji, mada mnogi trejderi usled prevelike želje za uspehom, a u nedostatku strpljenja i znanja, imaju sklonosti za otvaranjem pozicija sa velikim brojem lotova. Broj lotova (veličina pozicije) koji utiče na formiranje profita zapravo opciguje količinu novca sa računa kojom se trguje, odnosno, deo kapitala koji se ulaže u trgovinskoj transakciji. S obzirom da istovremeno utiče i na gubitak ukoliko trejd postane negativan, jasno je da broj lotova direktno utiče na stepen rizika u trgovanju (veći uloženi kapital-veći rizik). Međutim, sa brojem pipseva je drugojačija situacija, jer se tržište permanentno kreće u oba smera i broj pipseva se menja pri svakoj promeni cene. Ukoliko se opciguje razumna količina novca sa trgovinskog računa (broj lotova) potreban broj pipseva koje treba ostvariti u trgovini neće predstavljati veći problem jer se može sačekati promena trenda ili određeni nivo cene u smeru trenda na kome se trguje. Dakle, broj pipseva treba da predstavlja prevashodni cilj u svakoj trgovini da bi se ostvario profit, a istovremno i stepen rizika od prevelikog gubitka smanjio na najmanju moguću meru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *