FOREX EDUKACIJA

Kao jedna od najvažnijih stvari u Forex trgovanju je da trejderi na vreme uvide važnost forex edukacije. Čak i svakom laiku, već na prvi pogled, bude sasvim jasno da se ne može za nedelju dana, pa ni za samo par meseci naučiti sve što je potrebno da bi se otpočelo sa uspešnim trgovanjem na Forex-u. Svi oni koji se nikada ranije nisu sretali sa Forex trgovanjem neizostavno moraju da savladaju osnove Forex-a da bi uopšte mogli da otpočnu sa investiranjem. Ali, tek kada se trejder upozna sa najosnovnijim elemntima trgovine, tada vrlo brzo shvati koliki je značaj edukacije i u kojoj meri je potrebno edukovati se. Naime, edukacija treba da traje u kontinuitetu neprekidno i uporedo sa trgovanjem, jer praktično, ona nikada i ne prestaje. Vremenom, svaki uspešan trejder shvati da neprekidnom edukacijom stiče znanje neprocenjive vrednosti, koje se često može izmeriti i količinom profita kojim se uvećava trgovinski račun. Međutim, znanje i veštine u trgovanju nisu jedini proizvod edukativnog pristupa Forex trejding-u, već je značajan i visok stepen samopouzdanja koji se stiče u kontinuitetu proučavanja konkretnih primera tokom radnog procesa. Uspešni trejderi su stalno u potrazi za novim otkrićima iz oblasti tehničke analize – izučavaju mnogobrojne indikatore, testiraju razne trgovinske sisteme, bave se proučavanjem psihološke analize i njene neraskidive veze sa elementima tehničke analize i još mnogo toga. Ne bismo pogrešili, ako bismo rekli, da se trgovanje na Forex- u odvija u vidu procesa edukativno-kreativnog poslovanja i samom tom činjenicom predstavlja zanimanje koje prati korak sa savremenim poslovnim trendovima sa tendencijom permanentnog razvitka.

Forex ekukacija je moguća iz više vrsta izvora i gotovo da nema ograničenja u izboru i redosledu kojim će se odabrani izvori koristiti. Nakon stečenih osnovnih znanja iz ove interesantne oblasti, svaki trejder može nesmetano da koristi literaturu i edukativne materijale da bi zadovoljio svoje znatiželje, a prema sopstvenom afinitetu. Različiti tipovi trejdera na različite načine percipiraju značaj pojedinih segmenata u trgovanju, pa će shodno tome jedni više pažnje posvetiti tehničkoj analizi, dok će neki drugi više učiti o pokazateljima fundamentalne analize ili o upravljanju novcem itd. Edukativni izvori i materijali mogu biti:

–          Naučne knjige, udžbenici, brošure i slični materijali, čija su izdanja najčešće na engleskom ili ruskom jeziku, ali se mogu naći praktične knjige i na srpskim jeziku;

–          Edukativni sadržaji internet sajtova, od kojih se posebno izdvajaju specijalizovani sajtovi forex brokera koji su istivremeno i posrednici u forex trgovanju;

–          Razna predavanja (seminari, webinari, takmičenja trejdera kao i drugi komercijalno-edukativni programi) u organizaciji forex brokera, ali i drugih pravnih subjekata koji se bave Forex-om;

–          Razne vrste razmene iskustava i mišljenja sa drugim trejderima osmišljeni i prezentirani u obliku foruma, specijalizovanih blogova, posredstvom Twiter-a, Facebook-a i drugih društvenih mreža i sistema komunikacije, tako da ne postoje prepreke u dostupnosti informacija sa raznih krajeva sveta. Ovaj vid edukacije je posebno koristan jer je podržan uz pomoć istih tehničko-tehnoloških aspekata koji su najviše uticali na procvat najvećeg finansijskog tržišta na svetu koje obezbeđuje podjednako pristupačne uslove poslovanja svim učesnicima u trgovini.

Čitanje sopstvene beleške koju trejder vodi u sastavu biznis plana, a po pravilu, nakon svakog radnog dana sa opisom ostvarenih trejdova. Ovakve beleške obično sadrže zapažanja i zaključke trejdera tokom rada i procesa usavršavanja u trgovanju valutama, pa je posebno značajno koristiti se povremeno takvim materijalima a u cilju da se izbegnu ponavljanja jednom načinjeih grešaka, ali i da bi se ponovilo neko pozitivno iskustvo u datoj situaciji.